07Feb
By: adb PÅ: februari 07, 2017 In: Nyheter Comments: 0

För att skapa en trygg boendemiljö så måste lampor fungera, eventuellt klotter tas bort direkt, gemensamhetsutrymmen skall vara fria från skräp. Det senare är extremt viktigt ur en säkerhetssynpunkt vid en eventuell händelse av brand eller liknande.

Vid riktigt akuta problem efter kontorstid kontaktas en samarbetspartner med 24-timmars jour. Anlitar du ADB Fastighetsservice får du också ta del av våra yrkesskickliga underentreprenörer (snickare, elektriker, rörmokare, målare etc.).

När det gäller fastighetsskötsel utför våra rutinerade fastighetstekniker det mesta; allt från tillsyn, reparationer och åtgärdsprogram till el- och värmeavläsningar. Vi går igenom Er fastighet grundligt för att se att allt fungerar som det ska. Skulle vi hitta fel som vi inte har behörighet att åtgärda, rapporterar vi ett åtgärdsprogram direkt till Er.