20Feb
By: adb PÅ: februari 20, 2017 In: Nyheter Comments: 0

Det är du som utförare som ansöker om rot- och rutavdrag åt din köpare. Efter utfört arbete gör du ett avdrag på arbetskostnaden på fakturan till din kund. Avdraget för rotarbete får vara max 30 procent av arbetskostnaden. För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden. Rot-och rutavdraget är tillsammans på max 50 000 kr per person och år.

Villkor för rot- och rutavdrag
Köparen måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Du som utförare får inte vara närstående till köparen. Fler villkor för att få rot- och rutavdrag hittar du här:

Vem har rätt till rotavdrag?

Vem har rätt till rutavdrag?