30Mar
By: adb PÅ: mars 30, 2017 In: Nyheter Comments: 0

Dags att besiktiga värmesystemet?

Behöver expansionskärlet fyllas på ofta, kanske t o m dagligen?

Om man ofta fyller på vatten bör man börja fundera på vart vattnet tar vägen. Det finns förmodligen en läcka någonstans och genom att åtgärda den i tid sparar man både pengar och tid samt förhindrar fördyrande konsekvenser.

Det man ska ha i åtanke är att trycket i ett värmesystem med slutet expansionskärl ska variera. Säkerhetsventilen riskerar att öppna om man fyller på vatten i systemet till för högt tryck när det är kallt. När systemet sedan svalnar så sjunker trycket på manometern och man kan tro att systemet läcker.

Syrerikt vatten, vilket stadsvatten ofta är, bidrar till invändig korrosion. Stål, vatten, värme och syre är en perfekt kombination och miljö för rost. Genom att lokalisera läckan eller läckagen bidrar ADB Fastighetsservice till ökad livslängd på ditt värmesystem. Vi kan lokalisera dolda rörläckage i bjälklag eller under markytor, så gräv inte upp din budget! Med modern teknik minimerar vi gräv- och schaktkostnader i samband med åtgärdande av läckage.